Home Assistant

Home Assistant Automations

  • door
Een krachtig onderdeel van Home Assistant zijn de automations. In deze blog ga ik aan de hand van een voorbeeld wat dieper in op templating binnen automations.

Home Assistant notificaties via Telegram

  • door
Het hebben van een manier om notificaties te kunnen versturen vanuit Home Assistant is altijd handig. In deze blog post ga ik in op hoe je dit kan bewerkstelligen met Telegram (bots).