Short film – “In een waas”

 • door

In januari ga heb ik samen met Rick een poging gedaan een short film te maken. We hebben hiervoor het script geschreven en vervolgens dit binnen twee dagen opgenomen en bewerkt.

Planning

We hebben voor deze film de volgende planning gemaakt:

 • Dag 0: Script schrijven, shotlist en locaties;
 • Dag 1: Filmen;
 • Dag 2: Post-productie.

We hebben in deze planning dag 0 toegevoegd omdat dit wel moest gebeuren, maar daar voor ons niet de focus lag. Meer hierover onder het kopje “Script”. Dag 1 en dag 2 zijn ruim gepland, zodat eventueel ook al op dag 1 begonnen zou kunnen worden met post-productie, en op dag 2 zou er nog ruimte moeten zijn om eventuele foute clips te herstellen (of opnieuw op te nemen). Na deze tweede dag moet de film af zijn. Alle clips moeten goed staan, ondersteunende geluiden moeten correct zijn en alle effecten moeten ook goed aansluiten op het beeld.

Script

Het doel is om een script te schrijven wat zich leent voor de doelen die we gesteld hebben. We moesten het ons ook dus niet te moeilijk maken. We hebben het schrijven van het script niet meegenomen in ons doel van “binnen 2 dagen moet het klaar zijn”. Dit omdat de uitdaging ons niet vooral in het schrijven zit, maar in het uitproberen van nieuwe effecten en technieken voor tijdens het opnemen en bewerken. Overigens kunnen er bij het schrijven van een script voor een echte film meerdere dagen overheen gaan voor het af is. De eerste versie is nooit de definitieve versie. Als je er rustig eens doorheen leest, kom je zo af en toe wel eens dingen tegen die niet logisch klinken, en die dus aangepast moeten worden.

Ik heb het script ook samen met Rick geschreven. We hebben dit gedaan in Google Drive (Google Docs), en via een Skype gesprek. Op die manier kunnen we samen tegelijk werken aan het verhaal, en eventuele zaken meteen bespreken. Dit is wel zo handig, omdat we allebei ons eigen idee hebben over hoe we bepaalde zaken kunnen laten lopen. Binnen een goede twee uur hadden we een script van ongeveer twee pagina’s, waar we beiden tevreden mee waren. We hebben nog een aantal keren onszelf moeten betichten om niet te veel te willen. Het moet allemaal wel in een dag opgenomen kunnen worden. Teveel willen resulteert in dat het niet gaat passen. Dat was niet het doel, dus moesten we het script zo maken dat het zich volledig dient voor de situatie.

We hebben meteen een shotlist gemaakt. Dit is een lijst van clips die opgenomen moeten worden. Per scène, en per specifiek onderdeel van het script hebben we aangegeven hoe het verhaal zich op het beeld moet vertonen. Dit kostte behoorlijk wat tijd, want we moesten wel zorgen dat er een logische lijn in de opeenvolging van de shots zit. Ook waren we het af en toe niet eens over hoe zich een shot moest verbeelden. Uiteindelijk hebben we een lijst van shots waar we allebei blij mee waren.

Als laatste hebben we een lijst gemaakt met de benodigde geluidseffecten. We hebben dit opgedeeld per scène. Op die manier weten we wat nodig gaat zijn voor die specifieke scène. We hebben nagedacht over elk geluidje wat zich voor zou kunnen doen in de betreffende situatie. Alles wat in ons op kwam hebben we op papier gezet. Uiteindelijk hoeven we niet alles te gebruiken, maar het is altijd beter om teveel te hebben, dan te kort komen.

Als laatste hebben we afspraken gemaakt over het zoeken van passende locaties. Het is belangrijk om deze situaties te bezoeken, voordat je begint met filmen. Foto’s maken van de omgeving kan het makkelijker maken om op voorhand te bepalen hoe je bepaalde clips wilt opnemen. Hierdoor kun je met de daadwerkelijke opnames tijd besparen.

Een deel van het script (en shots) in Google Docs

Opnames

Op vrijdag 20 januari hebben we de opnames van de film gehad. We zijn de dag begonnen met het maken van een planning van de dag. Op die manier konden we timeboxen hoeveel tijd we waar aan wilden besteden, en hadden we een beetje een idee van wat er allemaal nog gedaan moest worden. Na de planning zijn we boodschappen gaan doen, voor de dag zelf (lunch,  tussendoortje) en voor tijdens de bewerking (zaterdag). Dit alles heeft al gauw een uur in beslag genomen.

Na de voorbereidingen hebben we de auto ingeladen en zijn we begonnen. Eerst hebben we wat GoPro opnames gemaakt bij mij thuis, en hebben we wat geluidseffecten opgenomen. Bij de opnames met de GoPro ging het al mis. Ik had mijn ding gedaan, en toen bleek dat de camera nooit mijn acties had opgenomen. Reden: er zat geen SD kaart in de camera *facepalm*.

Note to self: ALTIJD checken of er een kaart in de camera zit.

Nadat we dit euvel verholpen hadden was het tijd voor take 2. Dit ging gelukkig wel goed. Ook de geluidopnames thuis gingen wel redelijk. Nadat we met dat alles klaar waren, was het tijd om naar de locatie te reizen waar we de verdere opnames zouden doen. Dit hebben wij gedaan bij een wandelgebied in Lage Vuursche. We dachten een rustig wegje gevonden te hebben, maar daar bleek meer verkeer langs te rijden dan we gedacht hadden. Dit kwam, bleek later, omdat er een grote parkeerplaats lag verderop in de straat. Dit hadden wij niet gezien, dus we vroegen ons al af waarom al die mensen zo nodig via deze weg moesten rijden. Uiteindelijk hebben we voor de opnames langs de straat een goede anderhalf uur nodig gehad. Dit kwam omdat we uiteindelijk van het script zijn afgeweken. We wilden aanvankelijk veel minder doen dan we nu gedaan hebben. Ook ging alles niet in een keer goed en we moesten steeds de auto keren om de scene opnieuw op te nemen. Dit nam veel tijd in beslag. Ook het door één persoon de camera én microfoon laten bedienen werkt niet zo prettig. En als klap op de vuurpijl zijn we ook volledig vergeten om geluidseffecten op te nemen voor de scene. Het dialoog hadden we wel opgenomen, maar het geluid van een aankomende en remmende auto zijn we compleet vergeten. Dit kwam deels ook omdat we afweken van het script en daar daarom ook niet van te voren over nagedacht hadden.

Hierna was het tijd voor de lunch!

[print_gllr id=577]

Na de lunch zijn we het bos in gegaan voor het restant van de scenes. Uiteindelijk hebben we veel gelopen om een passende locatie te vinden. Ook hebben we een aantal scenes moeten skippen, omdat deze of niet uit te voeren waren, of de locatie zich daar niet echt goed voor liet dienen. Desalniettemin zijn we de hele middag nog wel druk in de weer geweest met opnames. Het was erg leuk, en vooral leerzaam om te doen.

Bewerking (post-productie)

Overzichtelijk gelabeld

Na een dag druk in de weer geweest te zijn in de kou, was het zaterdag de tijd om alles te verwerken en de losse clips om te zetten in een film. We zijn begonnen met het doornemen van al onze clips, en om deze een handige naam te geven. We hebben hiervoor gekozen om deze te labelen naar de scene en het shot waar deze over ging, en om een één of twee woorden beschrijving te geven wat er zich afspeelt in de clip. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het post-productieproces in een oogopslag ziet waar het over gaat, en waardoor je dus effectiever bent in het “in elkaar zetten” van de scene. Dit zou uiteindelijk dus bijna één-op-één te mappen moeten zijn op het script. Hetzelfde proces hebben we toegepast op de audioclips. Hierbij was het nog wel tricky om te bepalen om welke scene/shot het ging. Het probleem was hier vooral dat we geen referentiepunt hadden voor wanneer een shot nou echt begon (bijna 50% van de audioclips konden we weggooien) en dat er niet duidelijk aangegeven was op welke scene/shot de audio betrekking had, Dit maakte het erg moeilijk om de koppeling te leggen. Ook synchroniseren kostte veel tijd.

Het in elkaar zetten van de film viel ons erg mee. De meeste tijd zat hem in het bepalen van het juiste moment om een scene in te luiden, en om te zorgen dat de beelden ook een beetje op elkaar aansloten. Zo moet je bijvoorbeeld niet twee shots achter elkaar hebben die dezelfde kant op bewegen. Aangezien we (veel te) weinig b-roll footage hadden, was dit moeilijk op te vullen. Al met al waren we binnen anderhalf uur klaar met onze eerste edit, welke toen ongeveer tweeënhalve minuut duurde. Dit was echter nog volledig zonder audio (en na later bleek nog een volle minuut beelden). Het was wel leuk om te zien dat het toch nog een beetje op zijn plek viel.

Na de lunch (en wandeling) zijn we verder gegaan met het plaatsen van de clips. Toen dit klaar was, begon het pijnlijke werk van het synchroniseren van de audio. Dit kostte veel werk, en we moesten soms wel tien keer een clip opnieuw bekijken of de audio wel goed zat. En soms ging het zo in één keer goed. Ook hier kwamen we er achter dat we dus op sommige plekken vergeten waren om geluiden op te nemen. Dit zorgde voor veel gaten in de audio. Dit maakt echter niet uit, want het was een oefening ☺

“In een waas” in de videobewerkingssoftware Hitfilm 4.

Uiteindelijk zijn we, na 4-5 uur bewerken gestopt met het resultaat zoals op de bovenstaande afbeelding te zien is. We hebben besloten om geen kleurcorrecties te doen, en ook niet de moeite te nemen om achtergrondgeluiden toe te voegen. We waren er naar mate de dag vorderde achter gekomen dat alles toch meer effort kostte-, en dat alles toch moeilijker was dan we gedacht hadden. Doordat er veel gaten zaten in de clips, en omdat het verhaal wat we wilden vertellen eigenlijk niet verteld werd, hebben we maar besloten om het hier bij te laten. We hadden inmiddels een A4 vol met aantekeningen.

Lessons learned

Uiteindelijk was ons doel van het maken van deze film om (nieuwe) dingen te leren. En geleerd hebben we! Een greep:

 • Zorg ervoor dat je op de dag zelf geen voorbereidingen meer hoeft te treffen. Het maken van een planning en het regelen van de lunch kan je al gauw een uur besparen (of meer, afhankelijk van de lengte van je script);
 • Bedenk van te voren hoe je alles wilt uitvoeren, en houd je daar ook (zo veel mogelijk) aan! Als je veel gaat afwijken van je originele idee, dan bestaat de kans dat je van te voren bedachte boodschap niet over (gaat) komt(/komen);
 • Zorg dat je van te voren de locatie bezoekt. Mocht je een locatie bedacht hebben die uiteindelijk niet lijkt te passen, dan kan je daar beter van  te voren achter komen. Op het moment wisselen van locatie neemt te veel tijd in. En tijd is je vijand op zo’n dag;
 • Roep aan het begin van de audiotrack om welke scene/shot/take het gaat. Dit maakt het koppelen van video en audio makkelijker;
 • Noteer welke audiotrack bij welke clip hoort, en gebruik een klapperbord om het startmoment in te luiden. Dit maakt het nasynchroniseren van audio een stuk eenvoudiger;
 • Zorg dat je een dedicated “sound guy” hebt (of monteer de microfoon op de camera). Dan kan die de hele tijd met het geluid mee gaan, want dat ging nu dus falikant mis;
 • B-roll: You can’t have enough! We kwamen er al gauw achter dat we véél te weinig b-roll footage hadden. Dat moet dus meer. Ook dezelfde clip opnemen vanuit een ander cameraperspectief kan helpen.

Resultaat

Het resultaat is iets waar we eigenlijk niet (bepaald) trots op kunnen zijn. Ja, we hebben veel dingen geleerd, maar dat maakt het resultaat niet minder mooi. Het wijkt veel af van ons originele plan en bestaat uit clips die veel afwijken in compositie en bewegingen. We hebben het ergens veilig gesteld en stoppen het daarmee in de ijskast. Hopelijk kunnen we er over een paar jaar hard om lachen, maar voor nu pakken we onze leerpunten op en gaan we kijken wanneer we onze volgende film op gaan pakken.


Wijzigingshistorie

Datum Wijziging
21-01-2017 Dagverloop en ervaringen toegevoegd.
30-12-2016 Planning in meer detail, informatie omtrent Script toegevoegd.
27-12-2016 Initiële creatie projectpagina